Η «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ» είναι μία Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας με κύριο σκοπό την παροχή υπηρεσιών συλλογικού και κοινωνικού χαρακτήρα.

Φορτώνει…

Δράσεις και Προγράμματα

Η «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ» είναι μία Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας με κύριο σκοπό την παροχή υπηρεσιών συλλογικού και κοινωνικού χαρακτήρα.

Στόχος μας είναι η ενθάρρυνση μικρών και μεγάλων να συμμετάσχουν στον Αθλητισμό, τον Πολιτισμό και την κοινωνική δράση.

Στα «Πιστεύω μας» είναι η συλλογικότητα, η αλληλεγγύη, η ισότητα και η δημοκρατική συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων.

Το «θέλω μας» είναι να βάλουμε και εμείς το δικό μας λιθαράκι στην προσπάθεια για μία κοινωνία που θα επιτρέπει και θα προϋποθέτει τον δημοκρατικό και συμμετοχικό σχεδιασμό της συνολικής οικονομίας ως οικονομία των πραγματικών αναγκών. Μέσα σε αυτόν τον σχεδιασμό οι σκοποί των μεμονωμένων επιχειρήσεων δεν χάνονται ή δεν περιορίζονται στην επίτευξη του μέγιστου δυνατού κέρδους αλλά αποκτούν νέες λειτουργίες και εξυπηρετούν νέες αναγκαιότητες, συλλογικά αποτυπωμένες.

Συνεργασία με…

 • Νηπιαγωγεία
 • Δημοτικά σχολεία
 • Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων
 • Δήμους
 • Φροντιστήρια
 • Αθλητικούς Συλλόγους
 • Πολιτιστικούς Συλλόγους

για…

 • Την παρουσίαση εκπαιδευτικών – διαδραστικών προγραμμάτων.
 • Την οργάνωση αθλητικών και ψυχαγωγικών εκδρομών σε ειδικά επιλεγμένους χώρους με όλες τις σχετικές άδειες λειτουργίας.
 • Την υλοποίηση camps αθλητικής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και ενηλίκων.
 • Την ανάπτυξη αθλητικών ακαδημιών Ολυμπιακών και μη αθλημάτων.
 • Την προμήθεια εξειδικευμένου αθλητικού εξοπλισμού.

Δείτε εδώ την Πολιτική Ποιότητας