Η «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ» είναι μία Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας με κύριο σκοπό την παροχή υπηρεσιών συλλογικού και κοινωνικού χαρακτήρα.

Δείτε τα πρακτικά των Συνεδριάσεων:

  1. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 07 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ